Naujienos

2014-01-27 01:01:51

2013 m. būsto pritaikymo darbai neįgaliesiems baigti

   2013 m. gruodžio 20 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. (5.3.) A1 – 386 patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems 2013 – 2015 m. komisija (toliau –komisija), susirinko į baigiamąjį posėdį, kurio metu pasirašytas būsto pritaikymo darbų priėmimo protokolas 2013 m.

   2013 m. būstas pritaikytas 2 neįgaliesiems iš I ir II eilės po vieną. Vienas būstas pritaikytas vaikui iki 18 m. Būsto pritaikymo darbai atlikti už 57 994,56 Lt. iš jų: 27 994,56 Lt valstybės biudžeto ir 30 000,00 Lt., savivaldybės lėšos.

 

Parengė:

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ina Balčaitytė