Naujienos

2013-06-12 07:06:04

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija pradėjo darbą

   2013 m. gegužės 29 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. (5.3.) A1 – 386 patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems 2013 – 2015 m. komisija (toliau –komisija), kurią sudaro 7 įvairių sričių specialistai.  2013 m. gegužės 31 komisija susirinko į pirmąjį posėdį. Komisija  savo darbe vadovaujasi 2013 m. kovo 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-137 patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 m. tvarkos aprašu bei būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatais. Komisija svarstė tik tuos neįgaliųjų prašymus, kurie iki 2013 m. birželio 1 d. pateikė  juos su visais reikiamais dokumentais nurodančiais asmens teisę į būsto pritaikymą bei atitinka būsto pritaikymui keliamus reikalavimus.

   Pirmajame posėdyje  komisija patvirtino 2 būsto pritaikymo neįgaliesiems eiles. I eilėje įrašyti 8 asmenys turintys labai ryškius judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus (nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis). II eilėje įrašyti 2 asmenys turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui, elektrinis vežimėlis, skuteris ar kt. tipo neįgaliojo vežimėlis).

   Tenka apgailestauti, kad 2013 m. valstybės parama yra sumažėjusi lyginant su 2012 m., ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad Raseinių rajono savivaldybė nemažina finansavimo skirto neįgaliųjų būsto pritaikymui.

   2013 m. atsižvelgiant į gautą finansavimą planuojama pritaikyti 2 būstus iš kiekvienos eilės po vieną.

Parengė:

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ina Balčaitytė