Naujienos

2017-10-25 12:10:10

Darbo tarybos rinkimai

2017 m. spalio 24 d. (13.00-13.45 val.) įvyko darbo tarybos rinkimų komisijos, patvirtintos VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. PĮ-454, posėdis, kurio metu buvo

NUTARTA:

1. Darbo tarybos rinkimų pirmininku išrinkti Liną Pociuvienę.

2. Darbo tarybos rinkimų sekretoriumi išrinkti Rasą Juškienę.

3. Darbo tarybos rinkimų datą paskirti 2017 m. gruodžio 8 d.

4. Iki 2017 m. lapkričio 17 d. registruojami darbo tarybos kandidatai.

5. Patvirtinti 2017 m. spalio 24 d. posėdžio protokolą. 


INFORMACINIS PRANEŠIMAS


Informuojame, kad VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro darbo tarybos rinkimų komisija organizuoja darbo tarybos rinkimus, kurie įvyks 2017 m. gruodžio 8 d. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą į darbo tarybos narius. Savo siūlymą ir kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą pateikite raštu iki 2017 m. lapkričio 17 d. darbo tarybos rinkimų komisijai. Detalesnės informacijos kreipkitės į darbo tarybos rinkimų komisiją.


Komisijos pirmininkė Lina Pociuvienė 8 684 264 53

Komisijos sekretorė Rasa Juškienė 8 672 597 56

Komisijos narys         Arvydas Savickas 8 671 623 12 

Komisijos narė         Audronė Vaitkienė 8 672 58638

Komisijos narė         Rasa Stankuvienė 8 672 616 51