Naujienos

2017-11-09 09:11:17

Dėl interneto svetainės

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimą. Tyrimo metu buvo įvertinta, ar valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimus.

Vertinimo skalėje – daugiau kaip 40 kriterijų. Visų jų atitikimas mūsų svetainėje yra įvertintas 72,92 proc. Tokio, aukščiausio įvertinimo, sulaukėme iš 17 Raseinių rajono savivaldybės įstaigų interneto svetainių.

Dėkojame darbuotojams, prisidėjusiems prie šio rezultato.