Naujienos

2014-06-19 03:06:13

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Vaikų dienos užimtumo centre

Nugrimzk į praeitį, tremtie,
Pilna žiaurumo ir patyčių,
Bet viską saugok, atmintie,
Kaip saugojai paveikslą Vyčio.
(V. Cinauskas)

   Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kaip ir kasmet, inicijavo birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą. Šiemet minimos jau 73-osios pirmųjų trėmimų metinės. Prie šios akcijos prisidėjo ir Vaikų dienos užimtumo centrą lankantys vaikai bei darbuotojos.
   Pilietinės iniciatyvos metu prisiminėme mūsų šalies, artimųjų, kurie buvo ištremti, istorijas, sužinotas iš savo tėvų, senelių, prosenelių. Paklausėme tremtinių pamėgtos dainos „Kad ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos...“, paanalizavus dainos žodžių prasmę, patys ją sudainavome. Bendromis jėgomis iš popieriaus gaminome pilietinės iniciatyvos simbolius – rugiagėles („vosilkas“). Ant gėlių lapelių užrašėme ištremtų, išsiųstų į tremtį giminių ir artimųjų vardus, kad gėlės taptų gyvomis, suasmenintomis. Vėliau, nešini rugiagėlėmis, apsilankėme Raseinių civilinėse kapinėse, kur palaidotos sovietinio rėžimo aukos. Pagerbę buvusius tremtinius ir politinius kalinius tylos minute, į žemę susmeigėme gėles.