Naujienos

2017-12-15 09:12:31

Išrinkta darbo taryba

Š. m. gruodžio 8 d. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centre slaptu balsavimu trejų metų kadencijai išrinkta darbo taryba iš 5-ių asmenų. Griežtai laikantis darbo tarybos rinkimų reglamento sudaryta rinkimų komisija, patvirtintas 12 kandidatų sąrašas pagal jų (kandidatų) raštišką sutikimą. Iš viso rinkimuose dalyvavo 96 darbuotojai. Slapto balsavimo biuleteniuose jie pažymėjo kandidatų pavardes, kurias norėtų matyti darbo taryboje. Pasibaigus balsavimui nustatyta, jog visi biuleteniai be pažeidimų ir galiojantys. Daugiausia balsų surinko l. e. direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams pareigas Asta Urbonienė, kineziterapeutė Eglė Šauklytė, Paramos šeimai skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja Rasa Mockevičienė, socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis Neringa Burinskaitė ir socialinė pedagogė Vilma Ambrozaitienė, kurios ir sudarys darbo tarybą. Pirmajame posėdyje tarybos nariai išsirinks pirmininką. Ta proga darbo tarybą pasveikino VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro kolegos. Linkime sėkmingo darbo, derinant ir sprendžiant darbuotojams aktualius klausimus.