Naujienos

2015-09-29 01:09:21

Išvyka į LR seimą ir Rumšiškių liaudies buities muziejų

   Užbaigiant projekto „VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro sociokultūrinių paslaugų gerinimas“ vykdymą,  vaikai  š. m. rugsėjo 24 dieną, lydimi centro darbuotojų vyko į Vilnių. Ekskursijos tikslas – apsilankyti LR Seime. Mus maloniai pasitikusi gidė glaustai papasakojo apie Seimo svarbą ir struktūrą, supažindino su Seimo istorija, parlamentarų darbu. Sužinojome, kad Seimas – valstybinė institucija, kuri svarsto, leidžia, priima įstatymus, pritaria arba nepritaria Prezidento teikiamai Ministro kandidatūrai, tvirtina Valstybės biudžetą, prižiūri Valstybės veiklą, nustato valstybinius mokesčius, skelbia savivaldybių rinkimus, sudarinėja komitetus įstatymų projektams nagrinėti ir kt. Apžiūrėjome Kovo 11-osios, spaudos konferencijų, svečių priėmimo sales. Plenarinių posėdžių salėje vyko posėdis, galėjome stebėti, kaip posėdžiauja seimo nariai. Nustebino faktas, kad  be 141 seimo nario, parlamente dirba dar keli šimtai kitų darbuotojų.

   Esame dėkingi  seimo nariui Gintautaui Mikolaičiui, kad galėjome iš arčiau pažvelgti į Lietuvos istoriją ir apsilankyti vienoje svarbiausių šalies įstaigų, kurioje bent kartą turėtų apsilankyti kiekvienas. Gerb. seimo narys G. Mikolaitis atsisveikindamas kartu nusifotografavo, bei kiekvienam padovanojo po rašytojo Jeronimo Lauciaus knygutę.

   Grįždami iš Vilniaus apsilankėme Rumšiškių liaudies buities muziejuje, susipažinome su dzūkų gyvenimo papročiais, buities ir darbo įrankiais. Vaikai dalyvavo edukacinėje programoje „Kūdikystė – vaikystė senoje pirkioje“,  įvairiuose užduotyse vystė kūdikį, lukšteno pupas, pupeles, plėšė plunksnas, skalbė skalbinius geldoje, norintys galėjo apsivilkti senovinius piemenėlių rūbus, išėję į pirkios kiemely žaidė dzūkų liaudies žaidimus.

   Pilni įspūdžių, puikios nuotaikos grįžome namo.