Naujienos

2018-01-25 09:01:31

Neišsenkantis rėmėjų dosnumas

 

Mes labai džiaugiamės, kad Raseinių socialinių paslaugų centre veikia Vaikų dienos užimtumo centras. Iš praktikos pastebime, kad vaikams, jaunimui labai reikia neutralios, neoficialios aplinkos, kur jie galėtų būti kartu su savo bendraamžiais, kur galėtų diskutuoti artimomis jų amžiaus grupės temomis. Ugdymo įstaigos netinka ir dažnai vaikai yra atstumiami vien dėl to, kad jis yra kitoks, lėčiau mąsto, yra iš socialinę atskirtį patiriančios šeimos. Visur yra siekiama rezultatų, o vaikų dienos centre jie tiesiog gyvena, būna, kalbasi, geria arbatą, ruošia pamokas, užsiima kūrybine veikla. Vaikams labai reikia suaugusio žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti, kuris jį išklausytų ir galėtų patarti, nes yra tokių vaikų, kurie iš tėvų nesulaukia dėmesio, jų tėvai nuolatos užimti darbais, arba turi nemažai priklausomybių. Vaikų dienos užimtumo centruose kuriama saugi, priimanti, suprantanti, patarianti ir palydinti aplinka ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams, globėjams ar kitiems artimiesiems.

                      Jau šešeri metai, kai Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro rėmėjais yra UAB „Norvelita“ ir „101“ kepyklėlė. Šie rėmėjai vaikams dovanoja  džiaugsmą, pabūti kartu prie sotaus stalo. Matome, kad dėmesys vaikams  ir pasiryžimas prisidėti prie jų ateities pamažu tampa vis svarbesniu visuomenės prioritetu. O nuolatinei veiklai organizuoti yra reikalingas nenutrūkstantis kasdienis darbas ir lėšos.

Nuoširdžiai dėkojame  už jų paramą, kilnumą ir dosnumą, suteiktą Vaikų dienos užimtumo centrą lankantiems vaikams. Jų gera valia mažiesiems lankytojams lengvina dalią, ugdo pasitikėjimą šalia esančiais žmonėmis.

Parengė Vaikų dienos užimtumo centro socialinė pedagogė/laikinai einanti vedėjos pareigas Vilma Ambrozaitienė