Naujienos

2016-03-22 12:03:21

Palankių tarpinstitucinių bendradarbiavimo sąlygų kūrimas

   Š. m. kovo 18 d. susirinkime, kuris vyko VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centre (toliau – centras), dalyvavo centro direktorius Arvydas Spurga, centro Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinė darbuotoja Rasa Mockevičienė, Probacijos tarnybos Raseinių skyriaus vyresnysis inspektorius Virgilijus Bartusevičius ir inspektorė Dalia Selvenienė, Raseinių policijos komisariato viršininkas Marijus Macis, Raseinių policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkas Artūras Košikas, Raseinių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė, Raseinių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė ir VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro trylika socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis.

   Diskusijų metu daugiausia dėmesio buvo skirta toliau stiprinti partnerystę su institucijomis.

   Susirinkimo metu buvo aptartas bendradarbiavimo sutarties su policija pratęsimas ir naujos su probacijos tarnyba sudarymas, 2016 metų plano dėl reidų į socialinės rizikos šeimas kūrimas.

   Raseinių policijos komisariato viršininkas Marijus Macis teigė, kad bendradarbiavimas su socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis vyksta glaudžiai, bendrus vakarinius reidus į socialinės rizikos šeimas reikia tęsti toliau, kad būtų pasiekti norimi tikslai. Pažymėjo, kad bendradarbiavimo susitarimas bus atnaujintas.

   Raseinių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė pažymėjo, kad vakariniai ir savaitgaliniai reidai į socialinės rizikos šeimas yra labai gera praktika.  

   Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis pasidžiaugė Raseinių policijos pareigūnų pagalba ir geranoriškumu.

Probacijos tarnybos Raseinių skyriaus atstovai pritarė naujam bendradarbiavimo sutarties su centru projektui, siekiant glaudžiau bendradarbiauti. 

   Savo mintimis, įžvalgomis ir kita aktualia informacija pasidalijo susirinkime dalyvavę svečiai.

Straipsnį ruošė VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro personalo specialistė-sekretorė Olga Gramailė