Naujienos

2017-06-16 10:06:01

Paminėjome gedulo ir vilties dieną - 2017

   VŠĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vaikai prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Palikti namai...“. Vienas iš svarbiausių šios iniciatyvos  tikslų – paskatinti vaikus sužinoti apie trėmimus ir deportacijas iš artimiausios savo aplinkos bei tų įvykių liudininkų, pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones. Jau praėjo 76 metai nuo kraupių 1941-ųjų metų birželio 14-osios. Nuo dienos, kai svetima brutali jėga iš namų, iš Lietuvos į nežinią ir kančią ėmė siųsti ištisas šeimas, neišskiriant moterų, senelių ir vaikų. Tačiau kartu ši data žymi dieną, kai dvasinė stiprybė ir tyli bendrystė tapo nenugalima mūsų tautos jėga, per ilgus dešimtmečius išaugusią į ryžtą apginti savo garbę ir susigrąžinti nepriklausomybę.

   Vaikų dienos užimtumo centre visi kartu peržiūrėjome dokumentinius filmus „Ledo vaikai“ bei „Misija Sibiras 2016“. Apsilankėme Raseinių civilinėse kapinėse, tremtinių atminimą pagerbėme tylos minute,  padėjome gėlių, uždegėme atminimo žvakutes.

Socialinė pedagogė Rasa Stankuvienė