Naujienos

2014-05-15 08:05:58

Pasikeitė neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių aprūpinimo tvarka

   Nuo š. m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai. 

   Pasikeitė įmokų, mokamų už automatiškai ar rankomis valdomas lovas, suma. Už automatiškai reguliuojamą lovą mokama 250 litų  vienkartinė įmoka, už rankomis reguliuojamą lovą mokama 150 litų vienkartinė įmoka. Įmokos už automatiškai  ir rankomis reguliuojamas  lovas, pervedamos į Neįgaliųjų techninės pagalbos centro  prie SADM atsiskaitomąją sąskaitą.

   Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM Kauno skyrius ar VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis, gautomis paramos būdu, Raseinių savivaldybės gyventojus aprūpina nemokamai.

   Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM, grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis sutartį, 50 litų už rankomis reguliuojamą lovą ir 100 litų už automatiškai reguliuojamą lovą.

   Pasikeitė aprūpinimo naktipuodžio kėdutėmis ir vaikštynėmis su staliuku tvarka. Asmuo, sutikęs įsigyti Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM Kauno skyriaus ar VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro siūlomą naktipuodžio kėdutę, sumoka 20 litų vienkartinę įmoką, o įsigijęs vaikštynę su staliuku - 30 litų vienkartinę įmoką. Įmokos už naktipuodžio kėdutes ir vaikštynes su staliuku, pervedamos į Neįgaliųjų techninės pagalbos centro  prie SADM atsiskaitomąją sąskaitą.

   Kai naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės tampa nereikalingomis, švarios, tvarkingos, sukomplektuotos grąžinamos VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centrui. Įmoka asmeniui negrąžinama.

   Kompensacija, skirta įsigyti aktyvaus tipo, bei tetraplegikui skirtą neįgaliojo vežimėlį, sumažinta iki 4200 litų, mokama vieną kartą per 5 metus.

   Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM Kauno skyrius ar VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras turimomis neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis Raseinių savivaldybės gyventojus, pateikusius visus reikalingus dokumentus, aprūpina iš karto. Tuo atveju, kai reikalingos techninės pagalbos priemonės įstaigoje nėra, asmeniui teikiama informacija dėl reikalingos priemonės gavimo galimybių. Visos neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, tapusios nereikalingomis, švarios ir tvarkingos grąžinamos į VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centrą.

   Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  į VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose skyriaus socialinę darbuotoją Irmą Vaivarienę, adresu: Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428)  72038; 8 672 63054, el. p.: irma.vaivariene@raseiniai.lt

   Straipsnį parengė VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose skyriaus socialinė darbuotoja Irma Vaivarienė