Naujienos

2013-11-08 10:11:59

Pasisemti patirties į Telšius

   2013 m. lapkričio 5 d. Telšių rajono savivaldybėje lankėsi VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktorius Arvydas Spurga, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams pareigas Ina Balčaitytė, pagalbos namuose skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja Jolanta Simanauskienė, vaikų dienos užimtumo centro vedėja Gintarė Bartkėnienė.

   Centro specialistai susitiko su Telšių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Telšių socialinių paslaugų centro direktore Rasa Gustiene, direktorės pavaduotoja Daiva Ragauskiene, kitais specialistais bei Telšių dienos centro socialinio darbo organizatore Aušra Gustiene.

   Susitikimo metu pasidalinta patirtimi, aptartos socialinių paslaugų teikimo problemos. Domėtasi, kaip sekasi įgyvendinti integralios pagalbos plėtros programą. Lankydamiesi Telšių dienos centre apžiūrėjome naujai pastatyto pastato patalpas, susipažinome su pagrindinėmis centro veiklos kryptimis bei sulaukėme kvietimo sudalyvauti centro vykdomuose renginiuose.

   Tokie susitikimai atveria kelią naujoms idėjoms, veikloms, skatina dalintis gerąją patirtimi. Tikimės, kad užsimezgusi graži centrų draugystė plėtosis ir toliau.

   Straipsnį parengė: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ina Balčaitytė