Naujienos

2014-07-02 08:07:48

Patvirtinta socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programa

   Viešoji įstaiga Raseinių socialinių paslaugų centras (toliau – centras) siekdamas, kad centro darbuotojai įgytų reikiamų kompetencijų ir įgūdžių bei atsižvelgdamas į tai, kad socialinio darbuotojo padėjėjais gali dirbti asmenys išklausę 40 val., socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus arba įgiję atitinkamą socialinio darbo išsilavinimą parengė įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros specialistų mokymų programą. Šią programą centras teikė Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) derinti. 2014-06-12 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu informavo, kad centro pateikta programa įvertinta teigiamai. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros specialistų programa galioja 5 metus.

   Centrui suderinus programą galima apmokyti ne tik centre dirbančiuosius, tačiau ir kitų įstaigų darbuotojus, kuriems aktualūs socialinio darbuotojo padėjėjo ir lankomosios priežiūros specialistų mokymai.