Naujienos

2016-11-15 04:11:40

Pyragų dienos gerumo akcija

   TV3 iniciatyva lapkričio 4-ąją Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Tą dieną visi kviečiami kepti pyragus ir už sutartą kainą pardavinėti kolegoms, bičiuliams, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“. Prie šios gražios akcijos prisijungė ir Raseinių rajono policijos komisariato darbuotojai. Pyragų diena jau tampa tradicine, kurios metu kolektyvas sukuria ne tik gražią šventę įstaigoje, bet ir susiburia itin kilniam tikslui – padėti vaikams.  VDUC apsilankęs vyriausiasis tyrėjas Darius Jonaitis perdavė Pyragų dienos renginyje suaukotus pinigėlius.

   Už paaukotas lėšas Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centrą lankantys vaikai nuoširdžiai dėkoja Raseinių policijos komisariato viršininkui Marijui Maciui, bei visam policijos komisariato kolektyvui. Tikime, kad gražių minčių ir darbų dėka, gėrio ir pasitikėjimo tradicija bus tęsiama ir ateityje.

   Ačiū Jums, telydi Jus sėkmė!