Naujienos

2016-06-15 09:06:29

Tarpinstitucinių santykių plėtojimas

   2016 m. birželio 10 d. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro konferencijų salėje vyko socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis susitikimas su Probacijos tarnybos Raseinių skyriaus inspektore Dalia Selveniene.

   VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktorius Arvydas Spurga trumpai apibendrino susitikimo temą, jos aktualumą ir svarbą. Susitikimo metu Probacijos tarnybos Raseinių skyriaus inspektorė pasiūlė galimybę mokytis programą – „Smurto artimoje aplinkoje mažinimas“.

   Probacijos tarnybos Raseinių skyriaus inspektorė Dalia Selvenienė informavo, kad pagrindinė problema, su kuria dažniausiai susiduria Probacijos tarnyba - šeimoje suaugę asmenys negeba tarpusavyje bendrauti, vienas kitam nusileisti, nusiraminti – nevaldo savo emocijų. Inspektorė pastebi, kad socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis galėtų pasinaudoti „Smurto artimoje aplinkoje mažinimo“ programa ir tą patirtį panaudoti savo darbe. Dažnas jų tarnybos klientas yra ir socialinių darbuotojų stebimas asmuo, kurį svarbu motyvuoti pakeisti savo elgesį artimųjų atžvilgiu, kadangi dauguma iš jų nemoka valdyti savo emocijų. Inspektorė ir socialiniai darbuotojai atkreipė dėmesį, kad bendras darbo tikslas yra mažinti smurtą artimoje aplinkoje, jog asmenys nebūtų įtraukti į įskaitą. Probacijos tarnybos atstovė pasiūlė socialiniams darbuotojams nemokamai mokytis minėtą programą, kuri skiriama padėti piktnaudžiaujantiems alkoholiu, svaiginantiems psichotropinėmis medžiagomis, nesugebantiems valdyti savo emocijų, asmenims.

   Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis išreiškė norą dalyvauti minėtuose mokymuose.