Naujienos

2016-09-23 05:09:51

Viešoji įstaiga Raseinių socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas į namus Raseinių rajone“

   Viešoji įstaiga Raseinių socialinių paslaugų centras 2016 m. gegužės 16 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Integralios pagalbos teikimas asmens namuose Raseinių rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0004 finansavimo sutartį.

   Projekto įgyvendinimo pradžia yra 2016 m. gegužės 16 d., o įgyvendinimo pabaiga numatoma 2020 m. vasario 15 d. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimo 2016-2020 m. vertė – 558 000,00 Eur.

   Projekto tikslas - suteikti integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, neįgaliems vaikams bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. Siekiant įgyvendinti numatytus projekto tikslus yra suburtos 4 mobilios komandos, kurios aprūpintos transportu, slaugos ir darbo priemonėmis.

   Integralios pagalbos paslaugos teikiamos miesto ir kaimiškose vietovėse gyvenantiems asmenims. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama, kad integrali pagalba bus suteikta 80 asmenų. Siekiant, kad šeimos nariai, prižiūrintys neįgalius savo artimuosius, užtikrintų kiek galima kokybiškesnę ir jų poreikius atitinkančią priežiūrą, slaugos specialistai organizuos grupines konsultacijas. Planuojama, kad konsultacijos bus suteiktos 50 asmenų.

   Kokybišką ir efektyvią pagalbą bei konsultavimą užtikrins aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojai. Mobilių komandų darbuotojai mokysis pagal profesinę slaugytojų padėjėjų mokymo programą (14 asmenų).

   Šiuo metu integralios pagalbos paslaugas, kurias teikia socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai, slaugytojai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai gauna – 50 paslaugų gavėjų.

    Išsamesnę informaciją apie projektą ir teikiamas paslaugas ,,Integralios pagalbos teikimas asmens namuose Raseinių rajone“ suteiks Integralios pagalbos skyriaus vyr. socialinė darbuotoja Asta Urbonienė telefonu: 8 428 72037, elektroniniu paštu: asta.urboniene@raseiniai.lt arba atvykus į centrą adresu: Žemaitės g. 4, Raseiniai.