Naujienos

2014-10-27 04:10:08

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras atsiėmė socialinės globos licenciją

   2014 m. spalio 21 d. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras buvo pakviestas į Vilniuje esantį Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiimti 2014 m. rugsėjo 19 d. išduotos licencijos socialinei globai teikti.

   Centras iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus A. Keršulio rankų gavo dvi licencijas socialinei globai teikti – socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose (Nr. L000000236) bei socialinės globos vaikams su negalia namuose (Nr. 000000237).

   Džiaugiamės, kad centras nuo šiol teiks licencijuotas socialinės globos paslaugas asmens namuose.