Naujienos

2015-05-06 08:05:43

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą „Visuomenės sveikatos sauga Raseinių rajone“

   Nuo 2015 m. kovo mėn. centras įgyvendina projektą „Visuomenės sveikatos sauga Raseinių rajone“. Projekto tikslas - prisidėti prie visuomenės saugos užtikrinimo skatinant asmenis priklausomus nuo alkoholio ar kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų gydytis bei aprūpinant socialinės rizikos šeimas priemonėmis, kurios padėtų užkirsti kelią infekcinių ligų plitimui.

   Projekto įgyvendinimui skirta 2 940,00 Eur. Projekto metu norintiems socialinės rizikos šeimų tėvams bus suteikta galimybė gydytis nuo priklausomybės alkoholiui. Šeimos bus aprūpintos priemonėmis nuo pedikuliozės bei niežų, o darbuotojai darbo apsaugos priemonėmis.

   Nuo projekto įgyvendinimo pradžios galimybe gydytis nuo priklausomybės alkoholiui pasinaudojo 15 asmenų iš socialinės rizikos šeimų. Nupirkta darbo apsaugos priemonių darbuotojams bei priemonių nuo pedikuliozės ir niežų.