Naujienos

2013-09-16 01:09:40

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras teiks integralios pagalbos paslaugas

 

   VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras 2013 m. liepos 26 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-442 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“, sąrašo Nr. VP1- 1.1-SADM-14-V-03 patvirtinimo“ buvo įtrauktas į ES lėšomis finansuojamų projektų sąrašus.

   Patvirtinus šiuos sąrašus centras 2013 m. rugpjūčio 19 d. pateikė paraišką Europos socialinio fondo agentūrai, su kuria, atlikus projekto paraiškos vertinimą ir taisymus bus pasirašyta finansavimo sutartis. Pasirašius sutartį centras pradės įgyvendinti projektą „VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro integralios pagalbos plėtra Raseinių rajone“.

   Projekto įgyvendinimo metu bus suburtos 5 komandos, kuriose dirbs įvairių sričių specialistai: socialinio darbo organizatoriai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialinio darbuotojo padėjėjai, reabilitacijos specialistai. Jie teiks kompleksines slaugos ir globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Planuojama, kad paslaugos bus teikiamos iki 7 d. per savaitę, vidutiniškai iki 4,5 val. per dieną priklausomai nuo paslaugų gavėjo poreikių.

   Projekto įgyvendinimo metu darbuotojai bus ne tik aprūpinami transporto bei darbo priemonėmis užtikrinančiomis efektyvų paslaugų teikimą, bet ir suteikiamos darbui reikalingos žinios. Dirbant bus siekiama pasitelkti ir bendruomenės narius bei savanorius užtikrinant kompleksišką paslaugų teikimą.

   Paslaugos bus orientuotos ne tik į vienišus asmenis, dėl paslaugų teikimo galės kreiptis ir ne vieniši turintys vaikų ar kitų artimų žmonių, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalintys pasirūpinti savo neįgaliais ar senyvo amžiaus sulaukusiais šeimos nariais.

   Atkreipiame dėmesį, kad pageidaujantys gauti integralias dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose prasidėjus projekto įgyvendinimui gali kreiptis jau dabar ir užsiregistruoti į pageidaujančių gauti paslaugas asmenų sąrašus.

   Maloniai kviečiame nedelsti ir registruotis: tel. 8 428 72038 arba 8 428 53 729 ar el. p. jolanta.simanauskiene@raseiniai.lt arba ina.balcaityte@raseiniai.lt bei tiesiogiai atvykus į VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centrą adresu Žemaitės g. 4, Raseiniai, LT-60129.

   Straipsnį parengė: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ina Balčaitytė