Naujienos

2013-04-19 03:04:11

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centre mokymai socialiniams darbuotojams

      VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centre dirbantys socialiniai darbuotojai dalyvavo 18 ak. val. trukusiuose mokymuose „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“. Pagrindinis mokymų tikslas – skatinti pozityvią tėvystę rajone. Mokymų, kuriuos vedė Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Reda Kunickienė, metu darbuotojai buvo skatinami dirbti prevenciniu būdu, gilinamos specialistų žinios apie vaiko raidą ir poreikius, įgalinami naudoti esminius pozityvios tėvystės gebėjimus (dėmesio skyrimą, gyrimą, draudimą, nurodymus, bausmes, atskyrimą, motyvavimą, derybas, išklausymą neteisiant, kontroliavimą) auklėjant vaikus, skatinami formuoti pozityvios tėvystės viziją ir paskatinti dalintis ja su tėvais, supažindinti su grupės valdymo įgūdžiais. 

      2013 m. balandžio 18 d. baigus mokymo kursus 17 centro darbuotojų buvo išduoti pažymėjimai liudijantys apie įgytas žinias ir kompetencijas.

Straipsnį parengė: VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro paramos šeimai vyresnioji socialinė darbuotoja Rasa Mockevičienė