Naujienos

2014-03-10 09:03:50

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro integralios pagalbos plėtra Raseinių rajone

 

   VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras 2013-10-31 pasirašė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajone“, finansavimo ir administravimo sutartį (VP1-1.1SADM-14-V-03-001). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Darbo ir šeimos įpareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“. Raseinių socialinių paslaugų centrui projektui vykdyti skirta 1.712.535,00 Lt.

   Projekto trukmė – 22 mėnesiai (iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

   Šio projekto tikslas yra teikti kokybiškas socialinės globos ir slaugos paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, tai pat konsultacinę pagalbą juos slaugantiems šeimos nariams. Paslaugos bus teikiamos ne tik vienišiems asmenims, bet ir tiems asmenims, kurie turi šeimos narius, bus siekiama padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

   Integralią pagalbą planuojama teikti 80 neįgalių ir senyvo amžiaus Raseinių rajono gyventojų.

   Projekto vykdymo metu suformuotos 5 mobilios komandos, į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų įtraukti sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų padėjėjai ir kineziterapeutai. Iš viso įsteigti 47,50 etatai: 25 etatai finansuojami ES lėšomis ir 22,5 etato kitų šaltinių lėšomis. Organizuojami mokymai mobilios komandos darbuotojams.

   Projekto metu bus įsigytos 5 transporto priemonės, skirtos mobilių komandų darbo organizavimui, asmens apsaugos priemonės, bei reikalingos techninės pagalbos ir slaugos priemonės.

   Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos, siekiant suteikti jiems žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje.

   Projekto veiklomis taip pat bus skatinama neformali pagalba, įtraukiant į integralios pagalbos teikimo procesą savanorius.

   Daugiau informacijos apie projektą suteiks VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus socialinio darbo koordinatorė Sigutė Balsienė, tel. 8 428 72035