Naujienos

2014-01-06 03:01:52

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro ir Raseinių rajono policijos komisariato bendro darbo įvertinimas

   VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centre vyko darbų aptarimas pagal prevencinių priemonių planą dėl socialinių šeimų aplankymo Raseinių rajone bei jose teisės pažeidimų užkardymo, kuriame dalyvavo Centro direktorius Arvydas Spurga, Paramos šeimai skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja Rasa Mockevičienė, socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis seniūnijose, policijos psichologas Arūnas Norkus, Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas Darius Jonaitis.

   Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas Darius Jonaitis aptarė vykusios akcijos, kurios metu policijos pareigūnai kartu su socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis lankė socialinės rizikos šeimas vakarais. Pagal vykdomą priemonių planą buvo aplankyta daug šeimų seniūnijose, viso 98. Pareigūnas pasidžiaugė, kad lankant šeimas mažai buvo aptikta pažeidimų, padarytas nemenkas prevencinis darbas, buvo išdalinti šeimoms lankstinukai. Tikimasi ir toliau aktyviai bendradarbiauti su VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro darbuotojais, lankant šeimas bei keičiantis informacija apie jas, padėkota darbuotojams už bendradarbiavimą.

   VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktorius Arvydas Spurga pasidžiaugė gerais akcijos rezultatais ir išsakė nuomonę, kad ir toliau reikalinga geranoriškai, susiderinus su pareigūnais tęsti akciją aplankant šeimas.

   Policijos psichologas Arūnas Norkus darbuotojams paskaitė paskaitą apie smurtą šeimoje.

   Paramos šeimai skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja Rasa Mockevičienė pritarė nuomonei tęsti sėkmingai vykusią akciją, kurios metu, plėtojamas socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis kasdienis darbas siekiant, kad šeimos nariai vestų tinkamą gyvenimo būdą, bei užtikrinti vaikams saugią gyvenamąją aplinką augti namuose.