Naujienos

2017-03-14 04:03:34

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro slaugytojų padėjėjų gretas papildys nauji specialistai

   Įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos į namus teikimas Raseinių rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0004, įvykdžius viešuosius pirkimus CVP IS priemonėmis, buvo įsigyti slaugytojų padėjėjų mokymai, kurie finansuojami ES lėšomis.

   Nuo 2017 m. vasario 27 d. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro lektorė Laimutė Galinaitienė pagal slaugytojų padėjėjų mokymo programą VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centre pradėjo dėstyti mokymus.

   14 centre dirbančių asmenų išlaikę egzaminus įgis slaugytojų padėjėjų kvalifikaciją ir prisidės prie kitų centre dirbančių slaugytojų padėjėjų, taip užtikrindami teikiamų paslaugų kokybiškumą ir efektyvumą.