Naujienos

2015-03-30 08:03:16

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų pagalba ruošiant metodinę medžiagą

   2012 m. socialinio darbo ekspertė Lies Gualtherie van Weezel iš Olandijos subūrė aštuoniolika socialinio darbo praktikių grupę iš Lietuvos, kurių veikla vienaip ar kitaip siejasi su pagalba socialinės rizikos grupės šeimoms. Praktikės atstovavo įvairioms socialinių paslaugų srities organizacijoms: Vaiko teisių apsaugos skyriams, socialinių paslaugų centrams, socialinių paslaugų skyriams savivaldybėse, vaikų dienos centrams bei vaikų globos namams. Taip pat dalyvavo socialinių išmokų specialistės, bei keli atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Per bendrus grupės susitikimus buvo analizuojama darbinėje aplinkoje kilę ypatingi atvejai, ieškoma optimaliausių jų sprendimo būdų, bei skatinama kiekvienoje situacijoje nepamiršti žmogiškumo faktoriaus.

   2012 m. pabaigoje buvo išleista knyga „Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis“, kurioje apžvelgiama socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis metodika ir skirta socialinių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Viena knygos bendraautorių yra VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja, dirbanti su socialinės rizikos šeimomis, Donata Klizienė.

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva buvo sukurta Socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimo metodika, naudojant minėtą knygą. Pagal šią metodiką 2013 m. ir 2014 m. buvo organizuojami mokymai socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams, kuriuos vedė socialinio darbo ekspertė Lies Gualtherie van Weezel bei keletas socialinio darbo praktikų. 2013 m. mokymuose dalyvavo keturi VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai dirbantys su socialinės rizikos šeimomis Indrė Macaitytė, Andrius Sabutis, Sonata Viršilienė ir Aurelija Bilvinienė. Mokymuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas septynių žingsnių metodikai, siekiant teigiamų pokyčių, dirbant su socialinės rizikos šeimomis.

   2013 m. socialinio darbo ekspertė Lies Gualtherie van Weezel ir Donata Klizienė dalyvavo, Vilniaus universitete, Filosofijos fakultete vykusiame socionomų forumo susitikime „Socialinis darbas su rizikos šeimomis: priežiūra, kontrolė ir/ ar pagalba“. D. Klizienė skaitė pranešimą "Lyg „tarp  girnų“: atsakomybių sankirtos dirbant su socialinės rizikos šeimomis". Pranešėja kvietė atkreipti dėmesį visus forumo dalyvius, kad socialinis darbuotojas dirbdamas su šeimomis dažnai susiduria su dilema: ar dirbti pagal sukurtas taisykles, ar šeimos gerovės labui keisti jas.

   Dalyvaujant mokymuose buvo pastebėta, kad socialiniams darbuotojams labai trūksta erdvės, kurioje jie galėtų dalintis savo patirtimi ir mintimis. Todėl 2014 m. susibūrusi iniciatyvinė grupė ieškojo socialiniams darbuotojams erdvės, kurioje jie galėtų dalintis savo patyrimais, diskutuoti. Po ilgų ieškojimų gimė www.socdarbas.lt, kuris ketina startuoti 2015 m. balandžio mėnesio viduryje.

   Turėtume suprasti, kad siekiant teigiamų pokyčių šeimoje, kiekvienas turime pradėti nuo savęs, pirmiausia atsikratant senų nusistovėjusių stereotipų ir kaltinimų socialinės rizikos šeimoms. Priimti jas tokias kokios jos yra ir savo teigiamu pavyzdžiu, mažais žingsneliai, siekti teigiamų pokyčių.