Naujienos

2016-09-06 09:09:53

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro Ariogaloje filialo atidarymas

   Rugėsjo 1 –ąją, Mokslo ir žinių dieną, Ariogalos gimnazijos patalpose įvyko Vaikų dienos užimtumo centro Ariogalos filialo atidarymas. Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro generalinė direktorė Neila Baumilienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Jonas Kurlavičius, VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktorius Arvydas Spurga ir Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus. Atidaryme taip pat dalyvavo socialinių reikalų departamento direktore Jolita Jablonskienė bei Savivaldybės tarybos nariai: Andrius Bautronis, Jonas Vazgys, Diana Kaupaitienė, Matas Skamarakas, Linas Bielskis.

   Vaikų dienos užimtumo centras veiks darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Jame dirbs socialinė darbuotoja Donata Klizienė ir socialinė pedagogė Kristina Gailiutė.

   Ariogaloje gyvenantys vaikai turės galimybę turiningai praleisti popamokinį laiką plėsdami akiratį bei ugdydami socialinius įgūdžius. Ariogalos gimnazijos patalpose Vaikų dienos užimtumo centras įsikūrė laikinai, vėliau jis bus perkeltas į naujai suremontuotas patalpas. Centro veiklas pažadėjo paremti Kazickų šeimos fondas, kuris prisidėjo prie minėto filialo atidarymo.

   Centre bus siekiama ugdyti visapusišką jauno žmogaus asmenybę, socialinius, dvasinius, moralinius, intelektualinius ir fizinius įgūdžius. Taip pat vaikai bus užimti popamokine veikla: bus padedama paruošti pamokas, piešti, mokysis bendravimo įgūdžių ir kt. Centre bus tikslingai organizuojamas vaikų laisvalaikis, užimtumas.

Straipsnį ruošė socialinė pedagogė Kristina Gailiutė