Administracija


Tarpmiestinis kodas – 8 428

Administracija

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Elektroninis paštas

1.

Direktorius

Arvydas Spurga

70 017

867148302

arvydas.spurga@raseiniai.lt

2.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Asta Urbonienė

53 729

867149578

 

asta.urboniene@raseiniai.lt

3.

Raštvedybos ir personalo specialistė 

Lina Pareigienė

72 035

867161038

lina.pareigiene@raseiniai.lt  

4.

Administratorė

Marija Kriaučiūnienė

72 036

867262541

marija.kriauciuniene@raseiniai.lt

5.

Psichologė

Kristina Krasauskienė(tikslinėse atostogose)

-

 

 

6.  Duomenų apsaugos pareigūnė-specialistė viešiesiems pirkimams Olga Gramailė 867262953 olga.gramaile@raseiniai.lt
Puslapis "Administracija" atnaujintas 2019-08-02