Darbo užmokestis


RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ BRUTO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eilės Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatai

2018 metų vidutinis darbo užmokesčio vidurkis per mėn. 1 asmeniui (Eurais, I ketv.)

 

1

2

3

4

1

Direktorius

1

1097,1

2

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

1

728,75

3

Raštvedybos ir personalo specialistas

1

643,95

4

Administratorė

1

649,25

5

Specialistas kompensacinei technikai

1

583,0

6

Informacinių technologijų specialistas

0,25

119,25

7

Darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas

1

643,95

8

Vairuotojas-socialinio darbuotojo padėjėjas

2

530,66

10

Vyresnysis socialinis darbuotojas

2

636,00

11

Socialinis darbuotojas

5,25

583,00

12

Vaikų dienos užimtumo centro vedėjas

1

636,00

13

Socialinis pedagogas

3

636,00

14

Psichologas

1

636,00

15

Lankomosios priežiūros specialistas, socialinio darbuotojo padėjėjas

63

413,40

16

Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis

23

644,88

17

Valytojas

1

400,15

1

Slaugytojas

2,5

496,53

2

Slaugytojo padėjėjas

20

389,51

3

Kineziterapeutas

2,5

500,12

4

Užimtumo specialistas

1

692,51

 

Viso

133,5

 

Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2018-04-16