Maitinimo (nemokamo maitinimo talonais) organizavimas


   Nemokamo maitinimo talonai skiriami Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.
Dėl nemokamo maitinimo talonų gali kreiptis:
  • vieniši neįgalūs asmenys, netekę 60-100 proc. darbingumo, ir pensininkai, kurių gaunamos pajamos neviršija 1,5 VRP (183 €) dydžio;
  • vienišų neįgaliųjų, pensinio bei priešpensinio amžiaus asmenų šeimos, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1 VRP (122 €) dydžio;
  • šeima, auginanti vaikus, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1 VRP (102 €) dydžio;
  • vieniši pavieniai asmenys arba šeimos, atsidūrę(-usios) krizinėse situacijose, neturintys (-ios) pajamų arba kurių pajamos yra iki 1 VRP (122 €);
  • asmenys ir šeimos, įvykus gaisrui, stichinei nelaimei;
  • grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų;
      Asmuo (šeima), pageidaujantis gauti nemokamo maitinimo talonus, kreipiasi į seniūnijoje dirbantį Raseinių socialinių paslaugų centro specialistą socialiniam darbui seniūnijoje ir pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą - paraišką užpildo seniūnijoje;
  • šeimos nario asmenybę liudijančius dokumentus;
  • neįgalumą, darbingumo lygį, specialiųjų poreikių lygį, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio ar senatvės pensijos amžių patvirtinančius dokumentus;
  • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos savivaldybėje, kurioje gyvena, neturinčių asmenų apskaitą;
  • darbingų šeimos narių pažymą apie gaunamą darbo užmokestį ir kitas išmokas, pažymą apie gautą stipendiją, pensiją, alimentus, nuolatinės priežiūros pagalbos bei slaugos išmokas ir kitas pajamas per praėjusius 3 mėn. nuo kreipimosi datos;
  • pažymą apie žemę, nurodomos pajamos iš žemės nuomos, jei žemė nuomojama;
  • laisvės atėmimo ar reabilitacijos įstaigos pažymėjimą (kopiją);
  • gydytojų konsultacinės komisijos ar gydymo įstaigos pažymą apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją;
  • kitus dokumentus;

      Vieno maitinimo talono vertė 2,90 €. Už maitinimo talonus apsipirkti galima KB „Raseinių prekyba" ir UAB „Inkubas" esančiuose parduotuvių tinkluose Raseinių rajone.

      Prašymai svarstomi Raseinių rajono savivaldybės nemokamo maitinimo talonų skyrimo komisijoje. Komisiją įsakymu tvirtina Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Informacijos teikimas
      Smulkesnė informacija teikiama Raseinių socialinių paslaugų centre, adresu, Žemaitės g. 4, Raseiniai, LT-60129, specialistė kompensacinei technikai Sigita Kvietkauskaitė tel. (8 428) 72 044, el. p. sigita.kvietkauskaite@raseiniai.lt.

Puslapis "Maitinimo (nemokamo maitinimo talonais) organizavimas" atnaujintas 2019-08-02