Naujienos

Dėl interneto svetainės

Data: 2017-11-09

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimą. Tyrimo metu buvo įvertinta, ar valstybės...
Plačiau

Darbo tarybos rinkimai

Data: 2017-10-25

2017 m. spalio 24 d. (13.00-13.45 val.) įvyko darbo tarybos rinkimų komisijos, patvirtintos VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. PĮ-454, posėdis, kurio metu buvo NUTARTA: 1. Darbo tarybos...
Plačiau

DALYVAVOME „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE

Data: 2017-10-25

Š. m. spalio 20-21 d. Lietuvos prekybos centruose vyko tradicinė „Maisto banko“ akcija, skatinanti žmones aukoti produktus sunkiau gyvenančių reikmėms. Jau keleri metai ši akcija vyksta ir Raseinių rajone. Galime pasidžiaugti, kad ir...
Plačiau

EDUKACINIS, PAŽINTINIS ŽAIDIMAS VAIKŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRE

Data: 2017-10-25

Š. m. spalio 18 d. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vaikai sulaukė svečių iš Raseinių Dubysos regioninio parko direkcijos. Mus aplankė vyr. kultūrologė Laimutė Pečkaitienė nešina edukaciniu...
Plačiau

Ekskursija į valstybės pažinimo centrą. Diena su Prezidentu.

Data: 2017-10-09

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centrą lankantys vaikučiai, lydimi socialinių pedagogių – Vilmos Ambrozaitienės ir Rasos Stankuvienės apsilankė Valstybės pažinimo centre. Tai pirmas Lietuvoje...
Plačiau

Dėl įstaigos teisinio statuso pasikeitimo

Data: 2017-10-09

Informuojame, kad, vadovaudamiesi 2017 m. rugpjūčio 24 d. Raseinių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TP-294, VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, kodas 302677776, įsikūrusi Žemaitės g. 4, Raseiniuose, duomenys kaupiami ir...
Plačiau

Integralios pagalbos į namus teikimas Raseinių rajone 08.4.1-ESFA-V-418-01-004

Data: 2017-10-06

Integralios pagalbos plėtra Integralios pagalbos į namus teikimas apima socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali savimi pasirūpinti patys. Kartu šios paslaugos užtikrina asmens galimybę...
Plačiau

Viešoji įstaiga Raseinių socialinių paslaugų centras įgyvendino projektą „VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro integralios pagalbos plėtra Raseinių rajone“

Data: 2017-10-06

Viešoji įstaiga Raseinių socialinių paslaugų centras 2015 m. gruodžio 11 d. baigė įgyvendinti projektą ,,VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro integralios pagalbos plėtra Raseinių rajone“ Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-03-001.
Plačiau

Paminėta profesinė socialinių darbuotojų diena

Data: 2017-09-28

Š. m. rugsėjo 27 d. Raseinių rajono savivaldybės administracija kvietė darbuotojus ir jų šeimos narius dalyvauti Lietuvos socialinių darbuotojų dienos paminėjime. Po mero Algirdo Griciaus sveikinimų, po Švietimo ir socialinių reikalų...
Plačiau

Sveikinimas Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga

Data: 2017-09-25

Sveikinimas Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga
Plačiau