Skalbimo paslaugos


Skalbimo paslaugos skiriamos

- Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam pagalbos į namus paslaugas, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai); 

- asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai);

- vienišiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai).


    Asmuo (vienas iš šeimos narių), pageidaujantis gauti skalbimo paslaugas, kreipiasi į seniūnijoje dirbantį centro specialistą socialiniam darbui (toliau - specialistą), Raseinių miesto seniūnijoje - į centro socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus: 

- prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms ir specialiosios pagalbos priemonėms gauti SP-8 formą   , kuri užpildoma seniūnijoje pagal 1 priedą, pasikeitus aplinkybėms, bet ne rečiau kaip kartą per metus, atliekamas skalbimo paslaugų poreikio vertinimas, pareiškėjo materialinių ir buitinių gyvenimo sąlygų tyrimas, su seniūno ir centro specialisto, socialinio darbuotojo išvadomis bei rekomendacijomis;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), šių dokumentų kopijas;

- neįgalumą, specialiųjų poreikių lygį, sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio ar senatvės pensijos amžių patvirtinančių dokumentų kopijas;

- pensiją, nuolatinės priežiūros pagalbos bei slaugos išmokas ir kitas pajamas per praėjusius 3 mėn. nuo kreipimosi datos.

   Vieno skalbimo talono vertė 3,48 Eurų. Skalbimo paslauga skiriama vieną kartą per mėnesį (iki 4 kg sausų skalbinių). Skalbimo paslaugas teikia UAB „Raivila“. 

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro specialistę kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę(Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 044, el. p. sigita.kvietkauskaite@raseiniai.lt).

Puslapis "Skalbimo paslaugos" atnaujintas 2019-08-02