Techninės pagalbos priemonės


   Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi Raseinių rajono gyventojai, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti technines pagalbos priemones:

- asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

- asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

- asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

- asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžių;

- asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas). 

   Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba specialistas dirbantis seniūnijoje, pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyrių, pateikdamas dokumentus:

- prašymą, kuris pildomas vietoje;

- išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas - 12 mėnesių), kurį išrašo, asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai.

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);

- neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia.

   Eilės tvarka asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos į Raseinių socialinių paslaugų centrą.

   Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę privalo grąžinti per 30 dienų.

   Kreipdamiesi dėl techninės pagalbos priemonės, asmenys turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir su reikiamais papildomais dokumentais kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro Bendrųjų paslaugų skyriaus specialistė kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 044, el. p. sigita.kvietkauskaite@raseiniai.lt).

Puslapis "Techninės pagalbos priemonės" atnaujintas 2019-08-02