Vaikų dienos užimtumas


   Vaikų dienos užimtumo centras įkurtas Europos Sąjungos ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis, pradėjo savo nuoseklią veiklą 2012 m. pradžioje.

Tikslai

   * Teikti vaikams kompleksinę (socialinę, pedagoginę, psichologinę) pagalbą.Organizuoti turiningą vaikų laisvalaikį ir užimtumą.
   * Mažinti socialinę vaikų atskirtį, ugdant pilnavertę asmenybę.
   * Vykdyti priklausomybių ir nusikalstamumo prevenciją. 

Vaikų dienos užimtumo centro veiklos

   * Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą (rankdarbiai, dainavimas, šokiai ir pan.);
   * Socialinių įgūdžių ugdymas (taisyklių laikymasis, konfliktų sprendimas, bendradarbiavimas ir kt.)
   * Pamokų ruoša;
   * Kompiuterinis raštingumas;
   * Renginiai, išvykos, ekskursijos;
   * Krikščioniškų vertybių ugdymas (religinių švenčių minėjimas, paskaitos);
   * Pilietinis ugdymas (valstybinių švenčių minėjimas, diskusijos, paskaitos);
   * Individualus/ grupinis socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, psichologo konsultavimas.

Partneriai, rėmėjai, draugai 

   * Lietuvos ir Norvegijos UAB „Norvelita“;
   * „101 Kepyklėlė“;
   * Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“;
   * Raseinių dekanato Caritas;
   * Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius

Vaikų dienos užimtumo centro akimirkos

 
 


Puslapis "Vaikų dienos užimtumas " atnaujintas 2019-08-02