Viešieji pirkimai


Viešosios įstaigos Raseinių socialinių paslaugų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 

Pirkimų planas 2017 m.

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro atlikti mažos vertės pirkimai

 

Pirkimų planas 2017 m. (Pakeitimas Nr. 5) 

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro mažos vertės pirkimai II ketvirtyje

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (nuo 2017 m. liepos 1 d.)

 

 

Eil. Nr.

Pirkimo pradžia ir pabaiga

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pastabos

1.

2014-01-16 pasiūlymus pateikti iki 2016-01-22 10 val.

 Degalų (benzino ir dyzelino) pirkimas 

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis

Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklių 93.1.4, 112, 114, 124 punktais.

 

2.

2014-01-16 pasiūlymus pateikti iki 2016-01-21 10 val.

Draudimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės pirkimas apklausos raštu būdu, elektroniniu paštu.

Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklių 93.1.4, 112, 114, 124 punktais.

 

Puslapis "Viešieji pirkimai" atnaujintas 2019-08-02