Raseiniai social services center

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Eil.Nr.

The commission and the working group

Komisijų ir darbo grupių sudėtis

 

1.       Raseinių socialinių paslaugų centro materialinių vertybių nurašymo komisija

Komisijos pirmininkė – Lina Pareigienė, Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Brigita Jocienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus individualios priežiūros darbuotoja dienos socialinei globai;

Nariai – Dovilė Stonienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus socialinė darbuotoja.

2.       Raseinių socialinių paslaugų centro dokumentų ekspertų komisija

Komisijos pirmininkė – Asta Urbonienė,  Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Komisijos sekretorė – Lina Pareigienė, Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė;

Nariai: Iveta Jakaitytė, Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinė darbuotoja;

Vilma Ambrozaitienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vyresn. socialinė darbuotoja, teikianti vaikų dienos socialinę priežiūrą.

3.       Raseinių socialinių paslaugų centro inventorizacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Olga Gramailė, Raseinių socialinių paslaugų centro specialistė duomenų apsaugai, viešiesiems pirkimams, bendriesiems reikalams;

Nariai: Asta Urbonienė, Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Dovilė Stonienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus  socialinė darbuotoja.

4.       Raseinių socialinių paslaugų centro materialinių pašalpų skyrimo komisija

Komisijos pirmininkė – Asta Urbonienė, Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Nariai: Vilma Ambrozaitienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vyresn. socialinė darbuotoja, teikianti vaikų dienos socialinę priežiūrą;

Iveta Jakaitytė, Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinė darbuotoja;

Sonata Viršilienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė;

Sekretorė – Lina Pareigienė, Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė.

5.       Raseinių socialinių paslaugų centro paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Komisijos pirmininkė – Olga Gramailė, Raseinių socialinių paslaugų centro specialistė duomenų apsaugai, viešiesiems pirkimams, bendriesiems reikalams;

Komisijos sekretorė – Iveta Jakaitytė, Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinė darbuotoja;

Nariai: Vilma Ambrozaitienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vyresn. socialinė darbuotoja, teikianti vaikų dienos socialinę priežiūrą;

Arvydas Savickas, Bendrųjų reikalų skyriaus vyresn. darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas;

Rasa Juškienė – Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė.

6.       Raseinių socialinių paslaugų centro darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Komiteto pirmininkas – Arvydas Savickas, Raseinių socialinių paslaugų centro Bendrųjų reikalų skyriaus vyresn. darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas;

Komiteto sekretorius – Lina Pareigienė, Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė;

Nariai: Sonata Viršilienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė;

Rasa Juškienė, Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė.

7.       Raseinių socialinių paslaugų centro viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkė – Olga Gramailė, Raseinių socialinių paslaugų centro duomenų apsaugos pareigūnė-specialistė viešiesiems pirkimams;

Nariai: Arvydas Savickas, Raseinių socialinių paslaugų centro Bendrųjų reikalų skyriaus vyresn. darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas;

Asta Urbonienė, Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Iveta Jakaitytė, Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinė darbuotoja;

Sekretorė – Lina Pareigienė (be balsavimo teisės), Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė.

7.       

Raseinių socialinių paslaugų centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, vertinimo, saugojimo ir eksponavimo komisija

Komisijos pirmininkė – Lina Pareigienė, Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė;

Nariai: Asta Urbonienė, Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Olga Gramailė, Raseinių socialinių paslaugų centro specialistė viešiesiems pirkimams, duomenų apsaugai, bendriesiems reikalams;

Sekretorė – Sigita Kvietkauskaitė, Raseinių socialinių paslaugų centro specialistė kompensacinei technikai.

Skip to content