Raseinių socialinių paslaugų centras

RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Eil.Nr.

Komisijos ir darbo grupės

Komisijų ir darbo grupių sudėtis

 

1.       

Raseinių socialinių paslaugų centro materialinių vertybių nurašymo komisija

Komisijos pirmininkė: Marija Kriaučiūnienė – Raseinių socialinių paslaugų centro administratorė;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Brigita Jocienė- Raseinių socialinių paslaugų centro slaugytoja;

Nariai: Lina Pareigienė – Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė

2.       

Raseinių socialinių paslaugų centro dokumentų ekspertų komisija

 

Komisijos pirmininkė: Asta UrbonienėRaseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Komisijos sekretorė: Lina Pareigienė – Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė;

Nariai: Irma Vaivarienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyr. socialinė darbuotoja ;

Vilma Ambrozaitienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vedėja;

Marija Kriaučiūnienė – Raseinių socialinių paslaugų centro administratorė.

3.       

Raseinių socialinių paslaugų centro inventorizacijos komisija

Komisijos pirmininkas: Arvydas Savickas – Raseinių socialinių paslaugų centro darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas;

Nariai: Marija Kriaučiūnienė – Raseinių socialinių paslaugų centro administratorė;

Asta Urbonienė – Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

4.       

Raseinių socialinių paslaugų centro materialinių pašalpų skyrimo komisija

 

Komisijos pirmininkė: Asta Urbonienė – Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Nariai:Vilma Ambrozaitienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vedėja;

Irma Vaivarienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja;

Rasa Mockevičienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė;

Sekretorė: Marija Kriaučiūnienė – Raseinių socialinių paslaugų centro administratorė;

5.       

Raseinių socialinių paslaugų centro paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Komisijos pirmininkė: Marija Kriaučiūnienė – Raseinių socialinių paslaugų centro administratorė;

Komisijos sekretorė: Irma Vaivarienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyr. socialinė darbuotoja;

Nariai: Vilma Ambrozaitienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vedėja;

Arvydas Savickas – darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas;

Rasa Juškienė – atvejo vadybininkė.

6.       

Raseinių socialinių paslaugų centro darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Komiteto pirmininkas: Arvydas Savickas – Raseinių socialinių paslaugų centro darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas;

Komiteto sekretorius: Lina Pareigienė – Raseinių socialinių paslaugų centro raštvedybos ir personalo specialistė;

Nariai: Sonata Viršilienė – Raseinių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė;

Rasa Juškienė – Raseinių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė.

7.       

Raseinių socialinių paslaugų centro viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkė: Olga Gramailė – Raseinių socialinių paslaugų centro duomenų apsaugos pareigūnė-specialistė viešiesiems pirkimams;

Nariai: Arvydas Savickas – Raseinių socialinių paslaugų centro darbų saugos ir ūkio reikalams specialistas;

Asta Urbonienė – Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Irma Vaivarienė – Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja;

Marija Kriaučiūnienė – Raseinių socialinių paslaugų centro administratorė.

Skip to content