Raseiniai social services centre

Children's day-care centre for employment

 Children's day-care centre for employment creation of the European Union and the Raseiniai district municipality, started its consistent activities in 2012. at the beginning of the.

BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centras nuo 2021 m. teikia akredituotas Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.

Vaikų  dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo tikslas: kryptingai planuojant ir organizuojant Centro veiklą, teikti visumą paslaugų, kurios pilnai patenkintų paslaugų gavėjų poreikius bei pagerintų jų gyvenimo kokybę. Sudaryti sąlygas vaikams lavinti kasdienio gyvenimo bei darbinius įgūdžius, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Who can get service?

Akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą gali gauti vaikai nuo 6 m. iki 18 m. amžiaus, deklaravę gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas socialinių paslaugų šeimai, asmeniui poreikis.

Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo ( vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas , rūpintojas ( toliau  – asmuo ) kreipiasi į Socialinės paramos skyriaus specialistus, dirbančius seniūnijose pagal asmens  ( vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo nuolatinę gyvenamą vietą ir pateikia:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurioje nurodo kokios socialinės paslaugos reikia ir kokioje akredituotoje įstaigoje asmuo pageidauja gauti socialinės priežiūros paslaugas.

Vaikų dienos užimtumo centro organizuojamos  veiklos:

 • Pamokų ruoša;
 • Vaikų užimtumas ( įvairūs būreliai ir užsiėmimai) po pamokų;
 • Socialinių įgūdžių ugdymas;
 • Vasaros stovyklos;
 • Įvairios išvykos, ekskursijos;
 • Teminiai pokalbiai – diskusijos vaikams ir tėvams aktualiais klausimais;
 • Maitinimas kiekvieną darbo dieną vaikams, dalyvaujantiems mūsų veikloje;
 • Renginiai didžiosioms kalendorinėms šventėms paminėti.

 

Partners, supporters, friends

 • ,,101“ Kepyklėlė;
 • Labdaros ir paramos fondas ,, Maisto bankas“
 • Privatūs asmenys;

 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vyr. socialinę darbuotoją Vilmą Ambrozaitienę ( Žemaitės g. 4, tel. ( 8 – 671) 50164, el. p. vilma.ambrozaitiene@rspc.lt

Skip to content