Raseinių socialinių paslaugų centras

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2020 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektą.

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Raseinių rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, kad šeima gyventų visavertį gyvenimą, skatinant tėvų atsakomybę ugdant, auginant, prižiūrint savo vaikus.

Projekto tikslinė grupė – šeima (Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolat Raseinių rajone gyvenantys asmenys).

Kompleksinės paslaugos šeimai – vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti.

Projekto siekiami rezultatai – numatoma, kad kompleksines socialines paslaugas gaus 400 tikslinės grupės asmenų.

Projekto siekiama nauda – projekto metu teikiamos paslaugos įgalins šeimą spręsti krizines situacijas, susijusias su fiziniu, emociniu, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, orumo, saviraiškos poreikių patenkinimo, bus plėtojamos galimybės gauti kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas gerinant šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, vykdoma prevencinė veikla bendruomenėse, ugdant ir skatinant pilietiškumą bei bendruomeniškumą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn. Projekto biudžetas – 271.561,05 Eur.

Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai:

 • Pozityvios tėvystės mokymai (paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes);
 • Psichosocialinė pagalba (pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti psichologinę pagalbą, taip pat pagalba įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir kt.);
 • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos (įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.);
 • Vaikų priežiūros paslaugos (valandinės vaiko priežiūros paslaugos kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 valandos per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą;
 • Asmeninio asistento paslauga – Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Projekto vykdytojas – Raseinių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai:

 1. BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras – Bendruomeniniai šeimos namai
 2. Asociacija „Ramonų kaimo bendruomenė“
 3. Asociacija „Užkalnių kaimo bendruomenė“
 4. Asociacija „Žaiginio bendruomenė „Bitupis“
 5. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“
 6. Asociacija „Raseinių krizių centras“

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Bendruomeninius šeimos namus, adresu: Žemaitės g. 4, Raseiniai, arba telefonu (0 428) 72 036, mob. tel. +370 672 62 953, el. p. bsnraseiniai@gmail.com, interneto svetainėje www.raseiniai.lt, www.rspc.lt

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis www.esinvesticijos.lt

       RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ       RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

Raseinių socialinių paslaugų centre duris atvėrė bendruomeniniai šeimos namai. Tai yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2020 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto dalis.

Šis projektas yra orientuotas į visas Raseinių rajono šeimas, kurioms reikia pagalbos, nes iki šiol daugiausia dėmesio sulaukdavo į socialinės rizikos ir stebimų šeimų apskaitą įtrauktos šeimos.

Bendruomeniniai šeimos namai steigiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis. Rajono biudžetui tai nieko nekainuos, nes projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektui vykdyti numatyta skirti daugiau kaip 271 tūkstantį eurų.

Raseinių rajono savivaldybė yra kaimiškas rajonas, kurį sudaro 12 seniūnijų ir gyvena virš 36 tūkstančių gyventojų. Didžioji dalis gyventojų gyvena kaimiškojo tipo gyvenvietėse, todėl šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos.

Daugumoje šeimų auga vaikai ir susiduriama su sunkumais, o laiku suteikta pagalba padės sprendžiant įvairias iškilusias krizes, nes nuo šeimose puoselėjamų vertybių ir tarpusavio santykių priklausys viso rajono ateitis.

„Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas yra orientuotas į visas Raseinių rajono šeimas, kurioms reikia pagalbos. Suteikta pagalba bus nemokama“, – pabrėžia Socialinės paramos skyriaus vedėja L. Laugalienė.

Bendruomeninių šeimos namų funkciją vykdys Raseinių socialinių paslaugų centras, kuris koordinuos paslaugų šeimai organizavimą, informuos apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimoms, užtikrinant „vieno langelio“ principą.

Projekto metu bus teikiamos labai reikalingos kompleksinės paslaugos šeimoms: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba (pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus), šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos.

Tikimasi, kad per trejus metus projekto teikiama pagalba pasinaudos daugiau kaip 400 žmonių. 

Bendruomeniniai šeimos namai dirbs kasdien – pirmadienį 8–17.30 val., nuo antradienio iki ketvirtadienio 8–17 val., penktadienį 8–15.15 val. Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val. Besidomintys gali ateiti, skambinti.

Kviečiame registruotis.

Mus rasite: Žemaitės g. 4 (Raseinių socialinių paslaugų centras, 2 aukštas), Raseiniai.

El. p. bsnraseiniai@gmail.com, Mob. tel. (8 672) 62953

Facebook paskyra : Raseinių Bendruomeniniai šeimos namai

www.esinvesticijos.lt

Mokymų grafikai

Naujienos

Skip to content