Raseinių socialinių paslaugų centras

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Apie centrą

 2011 m. rugsėjo 27 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.(1.1)TS-196 įsteigtas VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, kuris Juridinių asmenų registre įregistruotas 2011 m. spalio 18 d.

Trumpa pastato istorija.

1940-1960 m. buvo Raseinių ligoninės medikų butai, nuo 1961-1988 m. veikė Tuberkuliozės dispanseris, 1989-1997 m. vidaus ligų skyrius bei slaugos skyrius, o 1998-2008 m. ligoninės buhalterija.

2011 m. spalio 18 d. Viešosios įstaigos Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriumi laikinai eiti direktoriaus pareigas paskirtas Arvydas Spurga. 2012 m. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Arvydo Spurgos skyrimo į VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas“ Nr. (1.1) TS – 238 Arvydas Spurga paskirtas direktoriumi.

            2017 m. rugpjūčio 24 d. Raseinių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TP-294 VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, kodas 302677776, įsikūrusi Žemaitės g. 4, Raseiniuose, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, pertvarkyta į BĮ Raseinių socialinių paslaugų centrą, kodas 302677776, įsikurusią Žemaitės g. 4, Raseiniuose, bei nuo 2018 m. sausio 1 d. įgijo biudžetinės įstaigos teisinę formą. 

BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras perėmė visas VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro teises ir pareigas nuo naujų įstaigos duomenų ir jos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 2017 m. gruodžio 20 d.  Raseinių rajono savivaldybės Mero potvarkiu Nr. MP-117 „Dėl Arvydo Spurgos darbo santykių tęstinumo savivaldybės biudžetinės įstaigos Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigose“  Arvydas Spurga paskirtas direktoriumi.  

 2024 m. vasario 28 d.  Raseinių rajono savivaldybės Mero potvarkiu Nr. MP-4 „Dėl Violetos Mielinienės skyrimo į  Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas“  Violeta Mielinienė paskirta direktore.

Centro tikslas – teikti kokybiškas socialines paslaugas Raseinių rajono gyventojams, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti

Skip to content