Raseinių socialinių paslaugų centras

2021 METAI I KETVIRTIS

GERAI

LABAI GERAI

0

ĮVERTINUS VEIKLĄ KALENDORINIAIS METAIS

0

ĮVERTINUS VEIKLĄ KALENDORINIAIS METAIS

2020 METAI III KETVIRTIS

DIREKTORIAUS

MERO

0

PADĖKOS RAŠTAI UŽ GERĄ DARBĄ

0

PADĖKOS RAŠTAI UŽ GERĄ DARBĄ

2020 METAI I KETVIRTIS

GERAI

LABAI GERAI

0

ĮVERTINUS VEIKLĄ KALENDORINIAIS METAIS

0

ĮVERTINUS VEIKLĄ KALENDORINIAIS METAIS

2019 METAI III KETVIRTIS

DIREKTORIAUS

MERO

0

PADĖKOS RAŠTAI UŽ GERĄ DARBĄ

0

PADĖKOS RAŠTAI UŽ GERĄ DARBĄ

2019 METAI I KETVIRTIS

GERAI

LABAI GERAI

0

ĮVERTINUS VEIKLĄ KALENDORINIAIS METAIS

0

ĮVERTINUS VEIKLĄ KALENDORINIAIS METAIS

2018 METAI III KETVIRTIS

DIREKTORIAUS 

MERO 

0

PADĖKOS RAŠTAI UŽ GERĄ DARBĄ

0

PADĖKOS RAŠTAI UŽ GERĄ DARBĄ

2018 METAI III KETVIRTIS

LABAI GERAI

0

PADĖKOS RAŠTAI UŽ GERĄ DARBĄ

Skip to content