Raseiniai social services center

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, ir atvejo vadybininko darbo praktinės veiklos pristatymas Kauno kolegijoje

2023-12-05 BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė Aurelija Bilvinienė kartu su socialine darbuotoja, dirbančia su šeimomis, Greta Danyliene dalyvavo susitikime su Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo studijų programos III kurso studentais lekt. Ilonos Venckienės vedamuose užsiėmimuose studijų dalyke ,,Socialinis darbas su šeima“ ir skaitė 2 ak. val. paskaitą ,, Atvejo vadybos taikymas darbe su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis“. Kartu su studentais analizavo gerosios praktikos pavyzdžius, aptarė profesinės veiklos sunkumus.

Skip to content