Raseiniai social services center

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Protection of personal data

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

   Pagrindinė Raseinių socialinių paslaugų centro duomenų apsaugos pareigūno pareiga, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir kt.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

  Raseinių socialinių paslaugų centro darbuotoja, atsakinga už duomenų apsaugą, duomenų apsaugos pareigūnė Olga Gramailė, tel. (0 428) 72 036, +370 672 62 953, el. paštas: olga.gramaile@rspc.lt

   Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti duomenų valdytojo veiksmus ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis – www.ada.lt.

 

 
Skip to content