Raseiniai social services center

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Laundry services

Laundry services are provided

– Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam pagalbos į namus paslaugas, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (352 eurai); 

– asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (352 eurai);

– vienišiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (352 eurai).

    A person (one of the family members) who wishes to receive laundry services applies to the center's specialist for social work (hereinafter referred to as the specialist) working in the ward, to the center's social worker in Raseiniai city ward and submits the following documents: 

– application - application for social services and special assistance measures to receive form SP-8   , which is filled out in the ward in accordance with Appendix 1, if the circumstances change, but at least once a year, an assessment of the need for laundry services, an examination of the applicant's material and domestic living conditions, with the conclusions and recommendations of the elder and center specialist, social worker;

– document confirming personal identity (passport or personal identity card), copies of these documents;

- copies of documents confirming disability, level of special needs, decision on the allocation of social services and special assistance measures to a person, special need for permanent care or retirement age;

– pension, permanent care assistance and nursing benefits and other income during the last 3 months. from the date of application.

   Vieno skalbimo talono vertė 3,48 euro. Skalbimo paslauga skiriama vieną kartą per mėnesį (iki 4 kg sausų skalbinių). Skalbimo paslaugas teikia UAB „Raivila“. 

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro specialistę kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (0 428) 72 044, mob. +370 684 26 453 el. p. sigita.kvietkauskaite@rspc.lt).

Transport services

 

  Pacientų pavėžėjimas

 

Kam šiuo metu teikiama paslauga?

 1. Asmenims, kuriems nustatytas 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.
 2. 75 metų ir vyresniems asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.
 3. Asmenims, kuriems pavėžėjimo paslauga yra reikalinga dėl medicininių priežasčių.
 4. Asmenims dėl transplantacijų, dėl hemodializių.

Raseinių rajono savivaldybės gyventojai gali vykti:
– Į visas Lietuvoje esančias ASPĮ (asmens sveikatos priežiūros įstaiga) gauti II ir III lygmens paslaugas.
– transplantacijai.

Kokie yra registracijos pavėžėjimui bei pavėžėjimo atšaukimo terminai?

– Registruotis dėl pavėžėjimo paslaugos asmuo gali ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatyto vizito asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
– Jei asmuo negali vykti užregistruotu laiku, privalo atšaukti pavėžėjimo paslaugą: ne vėliau kaip 3 val. iki numatyto pavėžėjimo.

Kokių duomenų reikės atliekant registraciją pavėžėjimui?

– gydytojo siuntimą;
– vizito registraciją su tiksliu laiku ir data;
– asmens dokumentą;
– tikslų gyvenamosios vietos adresą iš kurio reikės – paimti pacientą;
– tikslų gydymo įstaigos, kurioje asmuo turi vizitą, adresą.

Registracija

Registracija ir atšaukimas visomis savaitės dienomis ir visą parą vykdomas bendruoju Karštosios linijos tel. Nr. 1808, taip pat atvykus į Raseinių socialinių paslaugų centrą.

Taip pat specialiojo transporto paslaugos teikiamos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims pagal poreikius, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų.

Transportas naudojamas vykti:

 1. to treatment and rehabilitation institutions;
 2. to sanatoriums;
 3. to orthopedic companies;
 4. į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ;
 5. provide single disabled persons with technical assistance tools, take these tools for repair and return them;
 6. rajono asmenų su negalia nevyriausybinėms organizacijoms vykti į seminarus, mokymus, kultūrinius, sportinius renginius šventes;
 7. į  Techninės pagalbos priemonių centrą Kauno skyrių parvežti asmenų su negalia technines pagalbos priemones;
 8. Raseiniai district municipal administration, district municipal institutions;
 9. companies, organizations and other natural and legal persons by paying the set rental rate;

      10.  centro darbuotojams tarnybinėms užduotims vykdyti.

   A person (one of the adult family members) or his guardian, carer who wishes to receive transport organization services, to be completed by the application-the applicationindicating your preferred departure date, the route and the crossing of the reason and submit to the centre of the General social services office. To the application-the application includes the following documents: 

1. document confirming personal identity (passport, personal identity card or temporary residence permit in Lithuania, certificate of declaration of place of residence);

2. a document proving the necessity of the event;

3. asmens su negalia pažymėjimas;

4. certificates of personal (family) income for the past 3 months.

   Prašymą dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to pats padaryti. Asmenų su negalia organizacijos, Savivaldybės administracija, rajono Savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą (šventė, renginys ir kt.), centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

   Už suteiktas paslaugas mokama pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. TS-85 bei 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-340 patvirtintus Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties automobilių nuomos įkainius ir tarifus.

Transportation services are provided free of charge

– to a person (family) receiving social allowance in accordance with the procedure established by legal acts;

– for a person (family) whose income (average family income per family member) is less than twice the state-supported income.

   Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, įmonės, neįgaliųjų organizacijos, kiti neįvardinti fiziniai ir juridiniai asmenys, moka už nuvažiuotą kilometrą – 0,81 euro. Įstaigos, įmonės, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto lėšų, už nuvažiuotą kilometrą moka – 0,53 euro. Tuo atveju, kai vykstama į kultūrinius renginius, seminarus, mokymus, sportines varžybas ar pan., taip pat mokama už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 4,00 eurai.

   After deducting the determined part of the person's (family's) payment for transport organization services, the person's (average family income per family member) monthly income cannot remain lower than twice the state-supported income.

Discounts apply for the provision of transport services

- An 80% discount applies to a person under 18 years of age with a disability, persons of working age recognized as unemployable, persons of old-age pension age with significant special needs, persons aged 75 and over and one accompanying person;

- A 50% discount applies to persons of working age, recognized as partially working, persons of old-age pension age, for whom average special needs have been determined, and those who have reached the old-age pension age up to 75 years of age.

Benefits are not applied to persons of old-age pension age who have been identified as having minor special needs.

   Persons pay for the services provided to the settlement bank account specified by the center according to the invoice notification. Other natural and legal persons pay for the services provided according to the submitted invoice. The invoice must be paid within 30 working days after the service is provided.

   Dėl transporto paslaugų teikimo informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro darbų saugos ir ūkio reikalams specialistą Arvydą Savicką (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (0 428) 72 037, +370 671 62 312, el. p. arvydas.savickas@rspc.lt).

Technical support tools
 
 • kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • kuriems nustatytas dalyvumo lygis;
 • kurie sukakę senatvės pensijos amžių;
 • kurie yra po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar dalyvumo lygis jiems dar nenustatytas.

   A person (his parents (adoptive parents), spouse, adult children, guardians (caregivers) or his authorized representative, or a specialist working in the ward, who wishes to purchase a technical aid for mobility, applies to the Integral Assistance Department of the Raseiniai Social Services Center, submitting the following documents:

– an application that is completed on the spot;

- an extract from medical documents (form No. 027/a) (the validity period of the extract is 12 months), which is issued by physical medicine and rehabilitation doctors of a personal health care rehabilitation institution, family doctors of personal health care institutions or other medical specialists in the relevant field.

– a document confirming personal identity (passport or personal identity card);

– Asmens su negalia pažymėjimas (pensininko) pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia.

- in order to get an automatically adjustable bed, a mattress against bedsores, a bedside table, a certificate of permanent care is required.

   Individuals are provided with available technical mobility aids that meet their physical and medical needs on a first-come, first-served basis. All issued technical assistance tools, when they become unnecessary or unsuitable for use, are returned to the Raseiniai social services center in a clean, orderly and complete manner.

  After the death of a person, his family members, guardians or caregivers must return the mobility aid that the person owned within 30 days.

   Kreipdamiesi dėl techninės pagalbos priemonės, asmenys turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir su reikiamais papildomais dokumentais kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro Bendrųjų paslaugų skyriaus specialistę kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (0 428) 72 044, mob. +370 68426453, el. p. sigita.kvietkauskaite@rspc.lt).

Visi asmenys su negalia ir pensijinio amžiaus asmenys gali kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių remonto paslaugų, nesvarbu ar priemonė imta iš Raseinių socialinių paslaugų centro, ar pirkta iš privačių asmenų. Dėl priemonės remonto kreiptis tel. Nr. 0 5265 0000 nurodant:

 • Asmens su negalia pažymėjimo arba pensininko numerį.
 • Your exact address.
 • Contact phone.
 • Copy or send a photo of the device manufacturer's sticker.
 • Describe the failure of the tool as accurately as possible.

Techninės pagalbos priemonės, kurios skiriamos sumokant fiksuotą įmoką į Techninės pagalbos priemonių centro atsiskaitomąją sąskaitą:

 • už naują automatiškai reguliuojamą lovą – 100 Eur;
 • už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą – 50 Eur;
 • už naują naktipuodžio kėdutę – 20 Eur;
 • už naują vaikštynę su staliuku – 20 Eur;
 • už naudotą vaikštynę su staliuku – 10 Eur.

Grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, grąžinamos šios įmokos:

 • 40 eurai už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
 • 20 eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.

SVARBU! Įmokos už naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku negrąžinamos.

Pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugos ir asmeninės pagalbos teikimas

Service name

Short description of service

Service duration

Services can be available to people who meet the following requirements

1 hour price

Aid to the house

Personal home services that help a person (family) to manage the household and to participate in public life.

From 5 pm. up to 10 hours. per week

Adults with disabilities and their families;
elderly persons and their families;
children with disabilities and their families; social risk of experiencing family;
 other persons and the family (temporarily due to illness or other reasons autonomy denied persons).

8,83 Eur

The day social care personal home

This is a whole service, which the person is given a complex, ongoing specialist care requiring help at home during the day.

Nuo 1 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę

children with severe disabilities;

adults with severe disabilities; elderly persons with severe disabilities; the target group of individuals receiving temporary respite services.

8,97 Eur

Personal assistance

Provide individual assistance at home and in a public environment (palydint and communicating), which would help him live independently and to work in all areas of life.

To each according to individual needs

Persons in which the function, activity, dalyvumas on the basis of disability is completely or partially limit and need of the other party.

8,82 Eur

Temporary respite service

A short-term nature of the specific social care and / or social care services provided to children with disabilities, adults with disabilities and / or elderly persons with disabilities (hereinafter the Target group), which the house cultivates, maintains and / or custody of (rūpina) cohabiting family members, loved ones, temporarily, for some reason, may not care

Temporary respite service, organizing assistance to the house available from 1 up to 10 hours per week, the service intervals – up to 2 times per week.

Temporary respite service, organizing short-term social care from 2 to 10 hours daily personal home

The target group of the immediate family members (parents (adoptive parents), children (adopted children), brothers, sisters and their spouses, the spouse of the person or the person with whom the person generally lives neįregistravęs marriage, etc.) and the guardians (rūpintojai), who live together with the Target group of the person and the home it grow, maintain, and / or custody of (rūpina).

Teikiant pagalbos į namus 1 val. kaina 8,83  Eur

Teikiant dienos socialinę globą 1 val. kaina 8,97 Eur

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinę darbuotoją Irmą Vaivarienę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (0 428) 72 038, el. p. irma.vaivariene@rspc.en).

Skip to content