Raseinių socialinių paslaugų centras

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Integralios pagalbos į namus teikimas Raseinių rajone 08.4.1-ESFA-V-418-01-004

Integralios pagalbos plėtra

 Integralios pagalbos į namus teikimas apima socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali savimi pasirūpinti patys. Kartu šios paslaugos užtikrina asmens galimybę kuo ilgiau gyventi savo namuose.

   Integralios pagalbos paslaugas teikia profesionalūs ir kompetentingi specialistai: slaugytojai, kineziterapeutai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai.

   Paslaugas teikiantys darbuotojai aprūpinti automobiliais, kuriais paslaugų gavėjus aplanko namuose, todėl paslaugos suteikiamos greitai.

Specialistai, teikiantys paslaugas, aprūpinti technika ir darbo priemonėmis kokybiškam paslaugų teikimui užtikrinti. Slaugytojai ir kineziterapeutai teikia konsultacijas šeimos nariams apie asmens slaugą ir priežiūrą.

Apie projektą

   Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas „Integralios pagalbos teikimas Raseinių rajone“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto pradžia – 2016 m. gegužės 16 d. o planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2020 m. vasario 15 d.

   Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, neįgaliems vaikams bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. Projekto įgyvendinimo metu yra suburtos 4 mobilios komandos, kurios yra aprūpintos transportu, slaugos ir darbo priemonėmis. Integralios pagalbos paslaugos yra teikiamos miesto ir kaimiškose vietovėse gyvenantiems asmenims.

   Įgyvendinus projekto paraiškoje numatytas veiklas integrali pagalba bus suteikta 80 asmenų. Siekiant, kad šeimos nariai, prižiūrintys neįgalius savo artimuosius, užtikrintų kiek galima kokybiškesnę ir paslaugų gavėjų poreikius atitinkančią priežiūrą, bus suorganizuotos ir suteiktos grupinės konsultacijos, kurias planuojama suteikti 50 asmenų.

   Mobilių komandų darbuotojai apmokyti pagal profesinę slaugytojų padėjėjų mokymo programą (14 asmenų).

Apie centrą

   VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras (toliau – centras) yra viešoji įstaiga, kurios vienasmenis dalininkas yra savivaldybė. Pagrindiniai centro veiklos tikslai yra tenkinti Raseinių rajono gyventojų viešuosius interesus, teikti socialines paslaugas bendruomenės nariams, vykdyti kitą įstatymų bei kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą.

   Centras, siekdamas savo tikslų, veiks šiose srityse: socialinių paslaugų teikimo, ryšių su panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo, informacinių, konsultavimo paslaugų teikimo, projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo bei įgyvendinimo, ir kitose visuomenei naudingose veiklos srityse.

Projektą vykdo:

Raseinių socialinių paslaugų centras

Žemaitės g. 4, Raseiniai, LT-60127

Tel.: 0 428 72035

El. p.: soc.paslaugos@rspc.lt

www.rspc.lt

Skip to content