Raseinių socialinių paslaugų centras

Integralios pagalbos skyrius

Pagalba į namus  – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:

  • ·   suaugę  asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • ·   senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • ·   vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • ·   kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Pagalbos į namus paslaugos skiriamos tik vienišam asmeniui, neturinčiam artimų giminaičių (vaikų, sutuoktinių), galinčių juo pasirūpinti arba jei asmens artimi giminaičiai yra netekę 75-100 proc. darbingumo, nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, slaugo ar prižiūri  savo šeimos narį, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, 0-40 % darbingumas, vidutiniai ar dideli specialieji poreikiai arba yra socialinės rizikos asmenys. Pagalbos į namus paslaugas galima skirti ir kitais nenumatytasis atvejais, kai yra Raseinių rajono savivaldybės specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo komisijos pritarimas.

Pagalbos į namus paslaugos – teikiamos asmens namuose nuo 5 val. iki 10 val. per savaitę.

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu.

Dienos socialinės globos gavėjai yra asmenys su sunkia negalia, kurių galimybės pagrindinėse jų veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra visiškai ribotos, be kitų pagalbos negali atlikti beveik nieko, specialiųjų poreikių apimtis yra didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai:

  • ·          vaikai su sunkia negalia;
  • ·          suaugę asmenys su sunkia negalia;
  • ·          pensinio amžiaus asmenys su sunkia negalia.

Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo trukmė nuo 2 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.

Dėl pagalbos į namus  ir dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas ar suinteresuotas asmuo kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos seniūniją, užpildo Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, bei pateikia asmens tapatybę  patvirtinantį dokumentą.

Seniūnijos specialistas ar socialinis darbuotojas, gavęs asmens (globėjo, rūpintojo) Prašymą-paraišką, ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų privalo įvertinti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Asmens poreikio socialinei globai vertinimas atliekamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Visi užpildyti dokumentai pateikiami Socialinės paramos skyriui.

Mokesčio už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį, tačiau negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą.

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybes nevertinamos kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kaina patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-324 ,, Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainų patvirtinimo“.  

 

Pagalbos į namus paslaugos 1 val. kaina: 6,59 Eur

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 1 val. kaina: 6,76 Eur

Reglamentuojantys teisės aktai

– Socialinių paslaugų įstatymas;

– Socialinių paslaugų katalogas;

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika patvirtinimo“;

– Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas;

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyr. socialinę darbuotoją Ivetą Jakaitytę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 038, el. p. iveta.jakaityte@rspc.lt).

Skip to content