Raseinių socialinių paslaugų centras

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Integralios pagalbos skyrius

Paslaugos pavadinimas

Trumpas paslaugos aprašymas

Paslaugos teikimo trukmė

Paslaugas gali gauti asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus

Paslaugos 1 valandos kaina

Pagalba į namus

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Nuo 5 val. iki 10 val. per savaitę

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
vaikai su negalia ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos;
 kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

8,83 Eur

Dienos socialinė globa asmens namuose

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu.

Nuo 1 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę

vaikai su sunkia negalia;

suaugę asmenys su sunkia negalia; senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia; tikslinės grupės asmenys gaunantys laikino atokvėpio paslaugos.

8,97 Eur

Asmeninės pagalbos teikimas

Suteikti individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kiekvienam pagal individualius poreikius

Asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

8,82 Eur

Laikino atokvėpio paslauga

Trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos, teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims su negalia (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant pagalbą į namus teikiama nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę.

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose

Tikslinės grupės artimieji – šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos ir kt.) ir globėjai (rūpintojai), kurie gyvena kartu su Tikslinės grupės asmeniu ir namuose jį augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina).

Teikiant pagalbos į namus 1 val. kaina 8,83  Eur

Teikiant dienos socialinę globą 1 val. kaina 8,97 Eur

    Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinę darbuotoją Irmą Vaivarienę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (0 428) 72 038, el. p. irma.vaivariene@rspc.lt).

 

Skip to content