Raseinių socialinių paslaugų centras

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pagalbos šeimai skyrius

               Pagalbos šeimai skyrius organizuoja ir teikia efektyvias ir kokybiškas paslaugas, suteikiančias, šeimoms patiriančioms riziką, gyventi pilnavertišką gyvenimą.

                           Skyriuje teikiamos bendrosios paslaugos – informavimas ir konsultavimas, atstovavimas, bei specialiosios paslaugos tai  socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

                           Skyriaus tikslai:

  • Socialinėmis paslaugomis suteikti pagalbą asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
  • Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Skyriaus uždaviniai:

  • Organizuoti bendrųjų ir specialiųjų paslaugų teikimą šeimoms patiriančioms riziką ir jose augantiems vaikams.
  • Skatinti šeimų patiriančių riziką aktyvumą sprendžiant problemas.
  • Mažinti šeimų patiriančių riziką jose augančių vaikų socialinę atskirtį.
  • Ugdyti paslaugų gavėjo savarankiškumo, problemų sprendimo įgūdžius.
  • Ieškoti racionaliausių būdų sprendžiant šeimų patiriančių riziką problemas.

 Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams Astą Urbonienę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 53 729, mob. 8 671 49 578, el. p. asta.urboniene@rspc.lt).

Skip to content