Raseinių socialinių paslaugų centras

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vaikų dienos užimtumo centras

 Vaikų dienos užimtumo centras įkurtas Europos Sąjungos ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis, pradėjo savo nuoseklią veiklą 2012 m. pradžioje.

BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centras nuo 2021 m. teikia akredituotas Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.

Vaikų  dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo tikslas: kryptingai planuojant ir organizuojant Centro veiklą, teikti visumą paslaugų, kurios pilnai patenkintų paslaugų gavėjų poreikius bei pagerintų jų gyvenimo kokybę. Sudaryti sąlygas vaikams lavinti kasdienio gyvenimo bei darbinius įgūdžius, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Kas gali gauti paslaugą?

Akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą gali gauti vaikai nuo 6 m. iki 18 m. amžiaus, deklaravę gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas socialinių paslaugų šeimai, asmeniui poreikis.

Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo ( vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas , rūpintojas ( toliau  – asmuo ) kreipiasi į Socialinės paramos skyriaus specialistus, dirbančius seniūnijose pagal asmens  ( vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo nuolatinę gyvenamą vietą ir pateikia:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurioje nurodo kokios socialinės paslaugos reikia ir kokioje akredituotoje įstaigoje asmuo pageidauja gauti socialinės priežiūros paslaugas.

Vaikų dienos užimtumo centro organizuojamos  veiklos:

 • Pamokų ruoša;
 • Vaikų užimtumas ( įvairūs būreliai ir užsiėmimai) po pamokų;
 • Socialinių įgūdžių ugdymas;
 • Vasaros stovyklos;
 • Įvairios išvykos, ekskursijos;
 • Teminiai pokalbiai – diskusijos vaikams ir tėvams aktualiais klausimais;
 • Maitinimas kiekvieną darbo dieną vaikams, dalyvaujantiems mūsų veikloje;
 • Renginiai didžiosioms kalendorinėms šventėms paminėti.

Partneriai, rėmėjai, draugai

 • ,,101“ Kepyklėlė;
 • Labdaros ir paramos fondas ,, Maisto bankas“
 • Privatūs asmenys;

 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vyr. socialinę darbuotoją Vilmą Ambrozaitienę ( Žemaitės g. 4, tel. +370 671 50 164, el. p. vilma.ambrozaitiene@rspc.lt

Skip to content