Raseinių socialinių paslaugų centras

Vaikų dienos užimtumo centras

 Vaikų dienos užimtumo centras įkurtas Europos Sąjungos ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis, pradėjo savo nuoseklią veiklą 2012 m. pradžioje.

Tikslai

   * Teikti vaikams kompleksinę (socialinę, pedagoginę, psichologinę) pagalbą.Organizuoti turiningą vaikų laisvalaikį ir užimtumą.
   * Mažinti socialinę vaikų atskirtį, ugdant pilnavertę asmenybę.
   * Vykdyti priklausomybių ir nusikalstamumo prevenciją. 

Vaikų dienos užimtumo centro veiklos

   * Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą (rankdarbiai, dainavimas, šokiai ir pan.);
   * Socialinių įgūdžių ugdymas (taisyklių laikymasis, konfliktų sprendimas, bendradarbiavimas ir kt.)
   * Pamokų ruoša;
   * Kompiuterinis raštingumas;
   * Renginiai, išvykos, ekskursijos;
   * Krikščioniškų vertybių ugdymas (religinių švenčių minėjimas, paskaitos);
   * Pilietinis ugdymas (valstybinių švenčių minėjimas, diskusijos, paskaitos);
   * Individualus/ grupinis socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, psichologo konsultavimas.

Partneriai, rėmėjai, draugai 

   * „101 Kepyklėlė“;
   * Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę lankyti Vaikų dienos užimtumo centrą turi visi vaikai nuo 6 metų, kurių gyvenamoji vieta yra Raseinių mieste ir rajone.Vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjų, rūpintojų, dėl Vaikų dienos užimtumo centro lankymo kreipiasi į Vaikų dienos užimtumo centro specialistą ir pateikia:

– prašymą;

– užpildo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Raseinių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro vedėją Vilmą Ambrozaitienę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. 8 671 50 164, el.p. vilma.ambrozaitiene@raseiniai.lt)

Skip to content